Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk MedAr


Huisartsenpraktijk MedAr

Velperbuitensingel 15A
6828 CV Arnhem
Telefoon: 026-3510990
Spoed: 026-3512718
Fax: 026-3211740

www.huisartsenmedar.nl


Welkom

ONZE PRAKTIJK IS WEGENS

VAKANTIE GESLOTEN VAN

16 JULI TOT 13 AUGUSTUS 2018.

VOOR WAARNEMING KUNT U

CONTACT OPNEMEN MET DE

CENTRALE DOKTERSDIENST

TEL.NR. 0900-1515.

 

ONZE NIEUWE WEBSITE IS: WWW.HUISARTSENMEDAR.NL

ONZE PRAKTIJK IS VERHUISD NAAR 

MUSIS GEZONDHEIDSCENTRUM

VELPERBUITENSINGEL 15A

6828 CV  ARNHEM

WIJ ZIJN BEREIKBAAR OP TELEFOONNUMMER

026-3510990.

 

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 - 17.00 uur.


Tijdens de lunchpauze van 12.30 - 13.30 uur is de praktijk alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

Soms wordt u dan doorverbonden met de centrale doktersdienst,

0900-15 15.

Waarneming

De praktijk heeft de zorg tijdens vakanties, vrije dagen en nascholingen binnen kantoortijden binnen de waarneemgroep geregeld.
U kunt dan op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur de Centrale Doktersdienst bellen: 0900-1515.

Spoedgevallen

Praktijk spoedlijn: 026-3512718
Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen, maar u moet wel eerst even bellen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Als u van te voren even belt, dan voorkomt u dat u langskomt terwijl de huisarts niet aanwezig is. U kunt met de assistente een geschikt moment afspreken.

Huisartsenpost/doktersdienst (avond, nacht en weekend): tel 0900-1598
Buiten de openingstijden van de praktijk dient u contact op te nemen met de huisartsenpost/doktersdienst. Dit geldt voor de avond, nacht en het weekend. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Arnhem samen.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak
Wij hebben alleen spreekuur op afspraak. Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag zowel in de ochtend als in de middag. U kunt voor het maken van een afspraak iedere werkdag langskomen of bellen tussen
8.15 en 10.30 uur en 14.00 en 15.00 uur.

U kunt ook online een afspraak maken voor het spreekuur bij één van de huisartsen.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Tussen 11.00 en 12:30 en 13:30 en 17.00 uur zijn de assistentes ook telefonisch bereikbaar voor overige vragen en uitslagen.

Meer tijd
Een afspraak (consult) bij de huisarts duurt 10 minuten. Dit is de tijd die de dokter heeft om naar u te luisteren, te onderzoeken, te adviseren en eventueel een medicijn voor te schrijven. Om dit goed te doen, wordt een afspraak gepland voor één persoon en voor één klacht.
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Er wordt dan eventueel een dubbelconsult gepland. Een dubbelconsult duurt 20 minuten.

Afzeggen
Belt u tijdig wanneer een afspraak niet hoeft door te gaan. Dan kunnen we een andere patiënt inplannen.

Telefonisch spreekuur

Telefonisch terugbelspreekuur
Het telefonisch spreekuur hebben wij op afspraak. Tussen 8.15 en 10.30 uur of tussen 11.00 en 12.30 uur en van 13.30 tot 17:00 uur kunt u een telefonisch consult aanvragen. De huisarts belt u dan later die dag of op een andere dag op een afgesproken tijdstip terug.

Uitslagen
Bel voor uitslagen tussen 11.00 en 12.30 uur of van 13.30 tot 17:00 uur.

 

Lunchpauze tussen 12:30 en 13:30 uur.

Herhaalrecepten

 

HELAAS IS DEZE OPTIE OP DIT MOMENT NIET WERKZAAM!!

 

Voor herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag inspreken op onze receptenlijn.

Voor de receptenlijn kunt u bellen: 026-3510990, kies optie 2 om uw verzoek voor een herhaalrecept in te spreken.

Houdt u hierbij rekening met vrije dagen en weekenden!

Tijdens vakanties kunt u, zonder recept, voor uw herhaalmedicatie direct naar uw eigen apotheek.

Zij zullen u de medicatie verstrekken.

 

De medicijnen kunnen na 3 werkdagen na 15.00 uur worden opgehaald bij de apotheek.

Urineonderzoek

 

Wat zijn de verschijnselen van een blaasontsteking? 

U heeft sinds één of enkele dagen last van de  volgende verschijnselen:

 • U voelt vaker aandrang om te plassen, maar per keer plast u minder.
 • De aandrang op zich kan al pijn doen.
 • Het plassen doet pijn of geeft een branderig gevoel.
 • U kunt ook pijn hebben in uw onderbuik of rug.
 • De plas kan troebel zijn of er kan bloed in zitten.
 • Bij een gewone blaasontsteking heeft u geen koorts, hooguit wat verhoging.

 

Adviezen bij een blaasontsteking

 • Zorg dat u veel drinkt (anderhalf tot twee liter per dag).
 • Zo helpt u te voorkomen dat bacteriën zich in uw blaas ophopen en weer een blaasontsteking veroorzaken:
 • Blijf veel drinken.
 • Stel het plassen niet onnodig uit, maar ga als u aandrang voelt naar het toilet.
 • Plas de blaas helemaal leeg.
 • Heeft u als vrouw vaak een blaasontsteking? Plas dan direct na het vrijen. Bacteriën die tijdens het vrijen in de plasbuis zijn gekomen, plast u dan snel weer uit
 • Cranberryproducten (bijvoorbeeld cranberrysap) eten/drinken helpt soms om een blaasontsteking te voorkomen.

 

Wanneer contact opnemen bij een blaasontsteking? 

Neem contact op met uw huisarts als:

 • u koorts krijgt,
 • ziek wordt,
 • of de klachten 3-5 dagen na starten van de antibiotica nog niet duidelijk minder zijn.

 Urine onderzoek: graag ochtendurine afgeven aan de balie vóór 12:00 uur. U mag dit in de koelkast bewaren, buiten de koelkast is het maximaal 2 uur houdbaar. Houdt u hier rekening mee als u het wilt komen brengen?

Avond-nacht-weekenddienst

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Arnhem. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Arnhem samen.

De huisartsenpost is iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen geopend.
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Het adres van de huisartsenpost is:

Ziekenhuis Velp
President Kennedylaan 100
6883 AZ Velp
Telefoon 0900-1598
www.huisartsendienstarnhem.nl

 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Tussen 8.15 en 10.30 kunt u een huisbezoek aanvragen via de assistente.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • vaccinaties
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders

Voor verrichtingen bij de assistente dient u ook een afspraak te maken, op werkdagen tussen 8.15 en 10.30 uur.

Praktijkondersteuning

 • Diabetesspreekuur (suikerziekte)
 • Long/astma/COPD-spreekuur
 • CVRM-spreekuur (cardiovasculair risicomanagement)
 • Stoppen met roken
 • Ouderenzorg
 • Geestelijke Gezondheidszorg (verslaving, stress, depressie)

Praktijkfolder

Via onderstaande link opent u onze praktijkfolder.

Praktijkfolder huisartsenpraktijk Aydinli

Klachtenregeling

Bespreek uw onvrede met ons!

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt.
Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.
Hiervoor worden uw gegevens opgenomen op dit klachtenformulier, waarna zo spoedig mogelijk contact met u wordt opgenomen
U kunt hiervoor gebruik maken van dit klachtenformulier.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klachten bespreken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.
De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.
Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE
(https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). 
De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klachten vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijk ecommissie estaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patienten en uit leden namens de huisartsen.
De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder bij de balie en op www.skge.nl.

 

Contact

Spoednummer 026-3512718
 

Huisartsenpraktijk MedAr

Velperbuitensingel 15A
6828 CV Arnhem
Telefoon:
026-3510990
Fax:
026-3211740
www.huisartsenmedar.nl
Routebeschrijving >